ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

Výstavba základových desek | Vodovodní a kanalizační přípojky | Chodníky, pojezdové plochy a komunikace | Terénní úpravy | Oplocení | Kamenné tarasy | Dokončovací práce a veškeré stavební úpravy

Popřípadě jakékoli další stavební práce a úpravy po individuální dohodě s klientem

ZEMNÍ PRÁCE – SKRÝVKY, VÝKOPY A DEMOLICE

Mezi naše standardní služby patří skrývka ornice, její přemístění, případně uložení. Využíváme k tomu stroje CASE 695SR, CAT 313C a rovněž vlastní dopravu, která je zajišťována nákladními auty TATRA T815 či Man TGL 12180.

Provádíme rovněž výkopy pro polní, lesní a obecní komunikace včetně chodníků a parkovišť, popřípadě příjezdových komunikací. S tím souvisí i pokládání zámkové dlažby a to jak ve veřejném prostoru, tak kolem rodinných domů, garáží a či budování cestiček a chodníků v soukromých zahradách nebo u okrasných jezírek.

Realizujeme také výkopy pro pokládku sítí (telekomunikačních, elektrických, plynových, vodovodních i kanalizačních) a to až do hloubky 5,5 metru. Využíváme k tomu stroje CAT 313C a CAT 302.5.

Dále nabízíme i výkopy pro studny a to do hloubky 7,5 metru. Vybudovali jsme na přání klientů odstavné plochy, venkovní výběhy, popřípadě jsme jen vybrané plochy a terény zpevnily.

Krom jiného naše služby zahrnují demoliční práce – celých staveb nebo jejich částí, betonových a železobetonových podlah, základových konstrukcí. Samozřejmostí jsou i bourací práce včetně likvidace suti.

STAVEBNÍ PRÁCE A REKONSTRUKCE

Významnou součástí naší nabídky jsou samozřejmě stavební práce a rekonstrukce. Při jejich realizaci se vždy snažíme maximálně přizpůsobit individuálním potřebám a požadavkům našich klientů. Máme za sebou realizaci již několika soukromých hřišť, domácích bazénů či tenisových kurtů, popřípadě výstavbu rozsáhlejších hřišť, pískovišť a prolézaček pro městské parky a jiné veřejné prostory.

Provádíme také povrchové úpravy, které zamezují poškození objektů vodou. To znamená, že standardně budujeme drenáže, dešťovou kanalizaci či okapové obrubníky a podobně.

TECHNIKA

LIMASTAV CZ s.r.o.